Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Správy

Inštalácia PhDr.Mgr. Branislava Kulíka

Príhovor pri inštalácii brata farára PhDr.Mgr. Branislava Kulíka v Novom Sade dňa 7. 5. 2022 Suspírium (Biskup Pavel Uhorskai)Chcem Ťa, Pane, poznať ako hĺbku a výšku všetkého poznania.Chcem Ťa, Pane, vyznávať ako Spasiteľa.Chcem, Ťa, Pane, milovať ako Milujúceho.Chcem Ti, Pane, slúžiť ako svojmu Pánovi.Chcem sa pred Tebou kajať pred Vševedúcim a milostivým.Chcem byť, Pane, Tvoj …

Inštalácia PhDr.Mgr. Branislava Kulíka Čítajte viac »

Oficiálna návšteva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade

Dôstojný pán biskup evanjelickej cirkvi, Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., sa zúčastnil naoficiálnej návšteve u Jeho Excelencii veľvyslanca Fedora Rosochu. Stretnutie sa konalo v utorok, 26.1.2021 o 9:30h v priestoroch slovenskej ambasády v Belehrade, Bulevar umetnosti.Hlavným predmetom pracovného posedenia bola téma 100-ročnice a s ňou spojené ústredné oslavy našej cirkvi. Dôstojný pán biskup podal základné informácie tejto slávnosti a následne pozval Jeho Exelenciu veľvyslanca …

Oficiálna návšteva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade Čítajte viac »

Stretnutie s cieľom riešiť problémy

Dňa 19.01.2021 (utorok) o 10.00h prezident republiky Srbsko, Aleksandar Vučić, srdečne prijal dôstojného pána biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku, Mgr. Jaroslava Javorníka, PhD., do svojho kabinetu, ktorý sídli v Belehrade, Andrićev Venac. Dôstojný pán biskup oboznámil pána prezidenta, že sa v našej evanjelickej cirkvi bude oslavovať 100-ročnica. Preto sa chystajú ústredné oslavy, ktoré sú naplánované na mesiac jún …

Stretnutie s cieľom riešiť problémy Čítajte viac »

Inštalovaný Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku

Veľký evanjelický sviatok – Pamiatka reformácie, ktorý sme svätili, v tomto roku je pre Slovenskú evanjelickú a.v. cirkev (SEAVC) v Srbsku obzvlášť významný. Po takmer dvoch desaťročiach došlo totiž k zmene vo vedení našej cirkvi a na jej čelo sa dnešným dňom oficiálne dostal Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., farár kulpínskeho cirkevného zboru. Slávnosť inštalácie prebiehala …

Inštalovaný Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku Čítajte viac »

Pokyny počas núdzového stavu

Biskupský úradSlovenskej evanjelickej a.v. cirkviv Srbskučíslo: 39-03/2020 Všetkým zborom a fíliámdňa: 16. marca 2020 Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v SrbskuNový Sad Smernice pre zbory SEAVC v Srbskupočas núdzového stavu v štáte S ťažkým srdcom, v súlade s núdzovým stavom v štáte a po vzoreostatných evanjelických cirkví vo svete prinášame úpravy pre naše cirkevnézbory:1. Služby Božie, …

Pokyny počas núdzového stavu Čítajte viac »

Z minulosti evanjelických Slovákov

Biblia dnes a v rukách našich predkov Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte; dobrého sa držte! 1Tes 5, 17-22 Naši predkovia sa dobrého držali. Bibliu neustále skúmali, najmä vo večerných hodinách pri rodinnom teplom kozube obklopení rodičmi a deťmi. Úschova Biblie …

Z minulosti evanjelických Slovákov Čítajte viac »

Šíd

V cirkevnom zbore Šíd zažila tradícia stretnúť sa s bratmi a sestrami z okolitých cirkevných zborov a z fílii pri príležitosti oslavy menín Márii. Tak bolo aj tohto roku. 2. februára sa v sieni šídskeho cirkevného zboru stretli veriaci zo Šídu, Višnjićeva, Bijeljiny, Erdevíku, Binguľe a Sriemskej Mitrovici, aby spoločne gratulovali Máriam k meninám, ale hlavne aby spoločne ďakovali Pánu Bohu za požehnane prežité …

Šíd Čítajte viac »