Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Správy

40. Celocirkevné stretnutie evanjelickej pokonfirmačnej mládeže

„Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš…“ 1 M 28, 15 a Dňa 24. júna 2023 sa uskutočnilo 40. celocirkevné stretnutie evanjelickej pokonfirmačnej mládeže v Starej Pazove, kde sa práve aj prvýkrát stretla evanjelická mládež pred 40 rokmi. Približne 250 mládežníkov zo všetkých troch seniorátov sa stretlo buďto upevniť už staré, alebo vytvoriť …

40. Celocirkevné stretnutie evanjelickej pokonfirmačnej mládeže Čítajte viac »

Inštalácia zborovej farárky v cirkevnom zbore SEAVC Boľovce

„Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ Mt.4,19 Pod týmto heslom zvolaní boli predstavitelia všetkých cirkevných zborov našej cirkvi 20. mája bežného roku do cirkevného zboru Boľovce na slávnostné služby Božie príležitosťou inštalácie novozvolenej zborovej farárky Mgr. Anny Petrovićovej. Boľovsky veriaci privítali mnohých vzácnych hostí, medzi ostatnými d.p. biskupa Mgr. Jaroslava Javorníka PhD., Synodálneho …

Inštalácia zborovej farárky v cirkevnom zbore SEAVC Boľovce Čítajte viac »

Seminár Detskej misie

V sobotu 17. decembra 2022 vo farských miestnostiach slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Kulpíne sa uskutočnil seminár Detskej misie. Toto edukačné stretnutie organizoval Biskupský úrad a boli pozvaní všetci katechéti Detskej besiedky, predkonfirmačnej mládeže, pokonfirmačnej mládeže a učitelia náboženstva SEAVC v Srbsku. Príchod účastníkov bol naplánovaný od 9. do 10. hodiny. Domáci všetkých veľmi …

Seminár Detskej misie Čítajte viac »

Výňatok z príhovoru Rev. Anny Burghardtovej

Výňatok z príhovoru Rev. Anny Burghardtovej, generálnej tajomníčky Svetového luteránskeho zväzu, na stretnutí novozvolených vodcov členských cirkví v Ženeve – Wittenbergu 8. – 16. septembra 2022   Ctihodní vodcovia cirkví, drahé sestry a bratia v Kristovi! Zdravím vás v mene Úradu spoločenstva Svetového luteránskeho zväzu! Nerada vás pozdravujem v mene SLZ, keďže vy ste Svetový …

Výňatok z príhovoru Rev. Anny Burghardtovej Čítajte viac »

Zborové oslavy v cirkevnom zbore v Báčskej Palanke

„Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“ 1 Tes 5, 18 V 15. nedeľu po Svätej Trojici, presne 130 rokov po tom, ako chrám Boží v Báčskej Palanke bol po svojej výstavbe posvätený, dňa 25. septembra tohto roku bolo v tomto cirkevnom zbore veľmi slávnostne. Domáci viery spolu s početnými hosťami zaznamenali tri …

Zborové oslavy v cirkevnom zbore v Báčskej Palanke Čítajte viac »

Inštalácia PhDr.Mgr. Branislava Kulíka

Príhovor pri inštalácii brata farára PhDr.Mgr. Branislava Kulíka v Novom Sade dňa 7. 5. 2022 Suspírium (Biskup Pavel Uhorskai)Chcem Ťa, Pane, poznať ako hĺbku a výšku všetkého poznania.Chcem Ťa, Pane, vyznávať ako Spasiteľa.Chcem, Ťa, Pane, milovať ako Milujúceho.Chcem Ti, Pane, slúžiť ako svojmu Pánovi.Chcem sa pred Tebou kajať pred Vševedúcim a milostivým.Chcem byť, Pane, Tvoj …

Inštalácia PhDr.Mgr. Branislava Kulíka Čítajte viac »

Oficiálna návšteva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade

Dôstojný pán biskup evanjelickej cirkvi, Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., sa zúčastnil naoficiálnej návšteve u Jeho Excelencii veľvyslanca Fedora Rosochu. Stretnutie sa konalo v utorok, 26.1.2021 o 9:30h v priestoroch slovenskej ambasády v Belehrade, Bulevar umetnosti.Hlavným predmetom pracovného posedenia bola téma 100-ročnice a s ňou spojené ústredné oslavy našej cirkvi. Dôstojný pán biskup podal základné informácie tejto slávnosti a následne pozval Jeho Exelenciu veľvyslanca …

Oficiálna návšteva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade Čítajte viac »

Stretnutie s cieľom riešiť problémy

Dňa 19.01.2021 (utorok) o 10.00h prezident republiky Srbsko, Aleksandar Vučić, srdečne prijal dôstojného pána biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku, Mgr. Jaroslava Javorníka, PhD., do svojho kabinetu, ktorý sídli v Belehrade, Andrićev Venac. Dôstojný pán biskup oboznámil pána prezidenta, že sa v našej evanjelickej cirkvi bude oslavovať 100-ročnica. Preto sa chystajú ústredné oslavy, ktoré sú naplánované na mesiac jún …

Stretnutie s cieľom riešiť problémy Čítajte viac »

Inštalovaný Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku

Veľký evanjelický sviatok – Pamiatka reformácie, ktorý sme svätili, v tomto roku je pre Slovenskú evanjelickú a.v. cirkev (SEAVC) v Srbsku obzvlášť významný. Po takmer dvoch desaťročiach došlo totiž k zmene vo vedení našej cirkvi a na jej čelo sa dnešným dňom oficiálne dostal Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., farár kulpínskeho cirkevného zboru. Slávnosť inštalácie prebiehala …

Inštalovaný Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku Čítajte viac »