Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Vršac

  • diaspóra zboru Hajdušica
  • Presbyter: Zlatko Maliar (013 824 346)