Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Jánošík

Chrám Boží
 • Meno zboru: Jánošík
 • Počet duší: 600
 • Dátum založenia: 1823
 • Dátum výstavby chrámu: 1884
 • Dátum výstavby fary:
 • Farár: Mgr. Slađan Daniel Srdić
 • Dozorca: Peter Činčurák
 • Kantorka: Ľuboslava Tomečeková
 • Adresa: Čmelíkova 66, 26 362 Jánošík
 • Telefón: +381 13 647 055
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 10:00h a 14:00h