Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Begeč

Modlitebný dom
  • Meno zboru: Begeč
  • Počet duší: 350
  • Dátum založenia: 1818
  • Dátum výstavby chrámu: 1913
  • Farár: Mgr. Jaroslav Kopčok, farár-administrátor
  • Kurátorka: Alžbeta Murtinová
  • Adresa: Đuru Jakšića 1, 214 11 Begeč
  • Telefón: +381 21 898213
  • Bohoslužby: 15:00