Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Stará Pazova

Chrám Boží
 • Meno zboru: Stará Pazova
 • Počet duší: 5.300
 • Dátum založenia: 1770
 • Dátum výstavby chrámu: 1788
 • Dátum výstavby fary: 1894
 • Farár: Mgr. Igor Feldy
 • Dozorca: Michal Gíreg
 • Kantor: Pavel Kadlečík
 • Adresa: Karađorđova 4, 22 300 Stará Pazova
 • Telefón: +381 22 310 466
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 10:00h a 15:30h (16:30)