Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Padina

Chrám Boží
 • Meno zboru: Padina
 • Počet duší: 4.255
 • Dátum založenia: 1806
 • Dátum výstavby chrámu: 1841
 • Dátum výstavby fary: 1986
 • Farár: Mgr. Ján Cicka, predseda Kňazských konferencií
 • Dozorca: Pavel Kotváš
 • Kantor: Pavel Petrovič
 • Adresa: Námestie oslobodenia 20, 26 215 Padina
 • Telefón: +381 13 667 295
 • Fax: +381 13 210 36 72
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 9:30h a 15:00h (17:00)