Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Binguľa

Chrám Boží
 • Meno zboru: Binguľa
 • Počet duší: 360
 • Dátum založenia: 1859
 • Dátum výstavby chrámu: 1862
 • Dátum výstavby fary: 1863
 • Farár: Mgr. Igor Feldy
 • Dozorca: Michal Galádik (064 80 70 673)
 • Kantor: Jaroslav Petržľan (064 35 53 329)
 • Adresa: Nušićeva 7, 22 253 Binguľa
 • Telefón: +381 22 753 843
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 9:30h