Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Zreňanin

Chrám Boží
  • Meno zboru: Zreňanin
  • Počet duší:
  • Dátum založenia: 1795
  • Dátum výstavby chrámu: 1837
  • Dátum výstavby fary: 1928
  • Farár: Mgr. Vladimír Lovás ml.
  • Dozorca: Adam Markuš
  • Kantor: Ondrej Goda
  • Adresa: Cara Dušana 18, 23 000 Zreňanin
  • Bohoslužby: