Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Zreňanin

Chrám Boží
 • Meno zboru: Zreňanin
 • Počet duší: 30
 • Dátum založenia: 1795
 • Dátum výstavby chrámu: 1837
 • Dátum výstavby fary: 1928
 • Farár: Mgr. Martin Bajza, administrátor
 • Kantor, prečitateľ: Ondrej Goda
 • Adresa: Cara Dušana 18, 23 000 Zreňanin
 • Mobil: 064 1340 753
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 10:00h