Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Savino Selo

  • Meno zboru: Savino Selo
  • Počet duší: 125
  • Dátum založenia: 1946
  • Farár: Mgr. Ján Záhorec
  • Kurátorka: Anna Klasovitá (+381 21 756 435)
  • Adresa: Janka Čmelíka 10, 21 467 Savino Selo
  • Bohoslužby: Každú druhú nedeľu o 14:00h