Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Erdevík

Chrám Boží
 • Meno zboru: Erdevík
 • Počet duší: 550
 • Dátum založenia: 1863
 • Dátum výstavby chrámu: 1902
 • Dátum výstavby fary: 1995
 • Farár: Mgr. Ján Vida
 • Dozorca: Miroslav Ďurík (064 3585 682)
 • Kantorka: Lyduška Kolárová
 • Adresa: Masarykova 10, 22 230 Erdevík
 • Telefón: +381 22 752 668
 • Bohoslužby: 10:30h a 17:00h (v prvú, trietu alebo piatu nedeľu v mesiaci)