Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Báčska Palanka

Chrám Boží
 • Meno zboru: Báčska Palanka
 • Počet duší: 550
 • Dátum založenia: 1792
 • Dátum výstavby chrámu: 1892
 • Dátum výstavby fary: 1835
 • Farár: Mgr. Jasmina Kotasová-Medveďová, farárka – administrátor cirkevného zboru
 • Dozorca: Martin Kováč
 • Kantor: Ján Parkáni
 • Adresa: Iva Lolu Ribara č. 88, 21 400 Báčska Palanka
 • Telefón: +381 21 6044015
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 10:00h, dvakrát mesačne 11:30h