Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Dobanovce

Modlitebný dom
 • Meno zboru: Dobanovce
 • Počet duší: 250
 • Dátum založenia: 1891
 • Dátum výstavby chrámu: 1907
 • Farár: Mgr. Ján Vinkovič, senior
 • Dozorca: Pavel Snida
 • Kantor: Zlatko Topoľský
 • Adresa: Ugrinovačka 113, 11 272 Dobanovci
 • Telefón: +381 11 840 38 75
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: