Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Vojlovica

Chrám Boží

Meno zboru: Vojlovica
Počet duší: 1.100
Dátum založenia: 1869
Dátum výstavby chrámu: 1902
Dátum výstavby fary: 1924
Kaplánka: Mgr. Lýdia Zlochová
Dozorca: Martin Marko, synodálny presbyter
Kantorka: Eva Brezníková
Adresa: Námestie Vojvodinských brigád 12 (Park Reformácie)
Telefón: +381 13 347 537
E-mail:
Bohoslužby: 10:00h a 14:00h