Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Nový Sad

Chrám Boží
 • Meno zboru: Nový Sad
 • Počet duší: 600
 • Dátum založenia: 1811
 • Dátum výstavby chrámu: 1854
 • Dátum výstavby fary: 1854
 • Farár: Mgr. Vladimír Obšust
 • Dozorca: Ján Brtka
 • Kantorka: Jarmila Stupavská
 • Adresa: Vuka Karadžića 2, 21 000 Nový Sad
 • Telefón: +381 21 522 653
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 10:00h