Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Kovačica

Chrám Boží
 • Meno zboru: Kovačica
 • Počet duší: 3.500
 • Dátum založenia: 1802
 • Dátum výstavby chrámu: 1828
 • Dátum výstavby fary: 1970; cirkevný dom 1995
 • Farár: Mgr. Martin Bajza
 • Dozorca: Ján Dišpiter
 • Kantor: Ján Dišpiter, Pavel Tomáš
 • Adresa: Dr. Janka Bulíka 51, 26 210 Kovačica
 • Telefón: +381 13 661 459 (857)
 • Mobil: 064 1340 753
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 10:00h a 17:00h