Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Kovačica I

Chrám Boží
 • Meno zboru: Kovačica I
 • Počet duší: 3.562
 • Dátum založenia: 1802
 • Dátum výstavby chrámu: 1828
 • Dátum výstavby fary: 1970; cirkevný dom 1995
 • Farár: Mgr. Martin Bajza, administrátor
 • Dozorca: Pavel Babka
 • Kantor: Pavel Tomáš ml; Ján Nemček
 • Adresa: Dr. Janka Bulíka 51, 26 210 Kovačica
 • Telefón: +381 13 661 459
 • E-mail:
 • Bohoslužby: 8:30h (9:45) a 14:30h (15:45)