Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Báčsky Petrovec

Chrám Boží
 • Meno zboru: Báčsky Petrovec
 • Počet duší: 5.500
 • Dátum založenia: 1745
 • Dátum výstavby chrámu: 1823
 • Dátum výstavby fary: 1836 – stará, 2005 – nová
 • Farár: Mgr. Ján Vida
 • Dozorca: Ondrej Bovdiš
 • Kantor: Slovenka Benková-Martinková
 • Adresa: Svätoplukova 3/a, 21 470 Báčsky Petrovec
 • Telefón: +381 21 782534
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 9:30 a 14:30h; Ranné modlitby počas celého roka v stredu a vo štvrtok o 8:30h