Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Kulpín

Chrám Boží
 • Meno zboru: Kulpín
 • Počet duší: 2.000
 • Dátum založenia: 1743
 • Dátum výstavby chrámu: 1879
 • Dátum výstavby fary: 1983
 • Farár: Mgr. Jaroslav Javorník, PhD
 • Dozorca: Ján Petráš
 • Kantorka: Miloslava Petrášová
 • Adresa: Maršala Tita 101, 21 472 Kulpín
 • Telefón: +381 21 2286 107
 • Fax: +381 21 2286 565
 • E-mail: [email protected]
 • Mobil: +381 63 8923084
 • Bohoslužby: 10:00h a 14:30h; ranné modlitby v sobotu o 8:00h