Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Višnjićevo

  • Meno zboru: Višnjićevo
  • Počet duší:
  • Dátum založenia: 1894
  • Farár: Mgr. Anna Petrovićová
  • Adresa: Filipa Višnjića 162, 22 246 Višnjićevo
  • Telefón: farský úrad v Šíde, resp kurátor Adam Chrček 065 51 44 954
  • Bohoslužby: príležitostne