Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Bajša

Chrám Boží
 • Meno zboru: Bajša
 • Počet duší: 570
 • Dátum založenia: (1720) 1785
 • Dátum výstavby chrámu: 1864
 • Dátum výstavby fary: 1989
 • Farár: Mgr. Marta Dolinská
 • Dozorca: Ondrej Pivarčík
 • Kantor: Mgr. Marta Dolinská
 • Adresa: Zakina 21, 24 331 Bajša
 • Telefón: +381 24 721048
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 10:00