Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Laliť

Chrám Boží
 • Meno zboru: Laliť
 • Počet duší: 820
 • Dátum založenia: 1790
 • Dátum výstavby chrámu: 1852
 • Dátum výstavby fary: 1959
 • Farár: Mgr. Zuzana Poničanová
 • Dozorca: Štefan Smišek
 • Kantor: Ladislav Tamaši
 • Adresa: Janka Čmelíka 51, 25 234 Laliť
 • Telefón: +381 25 5870 107
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 10:00h a 14:30h