Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Sriemska Mitrovica

  • Meno zboru: Sriemska Mitrovica
  • Počet duší:
  • Farár: Mgr. Ján Vida
  • Kurátorka: Linka Tordajová (064 902 4224)
  • Adresa: Novi šor 39, 22 000 Sriemska Mitrovica