Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Lug

Chrám Boží
  • Meno zboru: Lug
  • Počet duší: 480
  • Dátum založenia: 1902
  • Dátum výstavby chrámu: 2006
  • Dátum výstavby fary: 1990
  • Farár: Mgr. Ján Vida
  • Dozorca: Milan Dudáš
  • Adresa: Fruškohorská 2, 21 315 Lug
  • Telefón: +381 21 62 68 600
  • Bohoslužby: 10:00h; nešporné 15:00h a vo štvrtú nedeľu v mesiaci o 17:00h