Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Čelarevo

Modlitebný dom
  • Meno zboru: Čelarevo
  • Počet duší: 350
  • Dátum založenia: 1909
  • Farár: Mgr. Jaroslav Kopčok
  • Kurátor: Ondrej Štajfer
  • Adresa: Bosenská 15, 21 413 Čelarevo
  • Telefón: +381 21 761 114
  • Bohoslužby: 15:00h