Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Silbaš

Chrám Boží
 • Meno zboru: Silbaš
 • Počet duší: 1.000
 • Dátum založenia: 1809
 • Dátum výstavby chrámu: 1886
 • Dátum výstavby fary:
 • Farár: Mgr. Jasmina Kotasová-Medveďová
 • Dozorca: Ondrej Fabók
 • Kantor: Tomislav Tamaši
 • Adresa: Masarykova 59, 21 433 Silbaš
 • Telefón: +381 21 764 480
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 9:30h a 14:30h