Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Selenča

 • Meno zboru: Selenča
 • Počet duší: 1.520
 • Dátum založenia: 1758
 • Dátum výstavby chrámu: 1870
 • Dátum výstavby fary: 1980
 • Farár: Mgr. Miroslav Poničan
 • Dozorca: Juraj Čapeľa
 • Kantor: Juraj Súdi
 • Adresa: Masarykova 24, 21 425 Selenča
 • Telefón: +381 21 774 093
 • Mobil: +381 63 810 1250
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 10:00h a 15:00h

Zbor spravuje zborové predsedníctvo, zborová správa a 16 presbyterov.

Cirkevný zbor v Bohoslužobnom poriadku má, okrem hlavných nedeľných Služieb Božích, v advente a pôste ranné Služby Božie v pondelok a štvrtok o 8,30 h, ako i v sobotu o 18 h. Náboženské večierky (biblické hodiny) ma v slávnostnej polovici cirkevného roka. Náboženské vyučovanie detí (do 90 detí) má v sobotu a v nedeľu v troch skupinách. Vyučovanie detí má na starosti zborový farár Vladimír Valent, Anna Valentová a Kvetoslava Mučajiová.

V zbore fungujú toho času dva spevokoly.

Starší nacvičuje Juraj Sudi, kantor. Spevokol má 25 členov.

Mladší nacvičuje Anna Valentová. Má 14 členov

Starší spevokol sa stretá v utorok večer a mladší v piatok večer.

 V zbore je OKŽ ma do 15 členov, stretá sa príležitostne.