Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Aradáč

Chrám Boží
 • Meno zboru: Aradáč
 • Počet duší: 1.520
 • Dátum založenia: 1786
 • Dátum výstavby chrámu: 1826
 • Dátum výstavby fary:
 • Farár: Mgr. Martin Bajza, administrátor
 • Dozorca: Juraj Čeman
 • Kantorka: Anna Ľavrošková
 • Adresa: Maršala Tita 64, 23 207 Aradáč
 • Telefón: +381 23 887 922
 • Mobil: 064 1340 753
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 10:00h