Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Ostojićevo

Chrám Boží
 • Meno zboru: Ostojićevo
 • Počet duší: 260
 • Dátum založenia: 1846
 • Dátum výstavby chrámu: 1930
 • Dátum výstavby fary: 1930
 • Farár: Mgr. Martin Bajza, administrátor
 • Dozorca: Ondrej Češľár
 • Kantor, prečitateľ: Zlatko Sabo
 • Adresa: Hajduk Veljkova 8, 23 377 Ostojićevo
 • Mobil: 064 1340 753
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 9.30h