Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Slankamenské Vinohrady

Chrám Boží
 • Meno zboru: Slankamenské Vinohrady
 • Počet duší: 300
 • Dátum založenia: 1903
 • Dátum výstavby chrámu: 1953
 • Dátum výstavby fary: 1960
 • Farár: Mgr. Igor Feldy
 • Prečitateľka: Anna Dingová (Ľudovíta Štúra 22, 022 2586 606)
 • Kurátorka: Anna Slivková ml.
 • Kurátorka: Anna Mrvová
 • Adresa: Janka Čmelíka 6, 22 325 Slankamenské Vinohrady
 • Bohoslužby: 10:00h a 15:00h (17:00)