Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Ľuba

Chrám Boží
  • Meno zboru: Ľuba
  • Počet duší: 260
  • Dátum založenia: 1867
  • Dátum výstavby chrámu: 2008
  • Farár: Mgr. Svetlana Vojnićová-Feldyová
  • Kurátor: Juraj Kmeťko (022 752 080)
  • Adresa: Vojvodinská 62, 22 255 Ľuba
  • Bohoslužby: 10:00h; nešporné v prvú a tretiu nedeľu v letnom čase o 16:00h a v zimnom o 15:00h