Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Ašaňa

Modlitebný dom
  • Meno zboru: Ašaňa
  • Počet duší: 40
  • Dátum založenia: 1902
  • Dátum výstavby chrámu: 1905
  • Dátum výstavby fary: 1986
  • Farárka: Mgr. Anna Petrovićová
  • Kurátorka: Vesna Ilićová
  • Adresa: Janka Čmelíka 70, 22 418 Ašaňa
  • Telefón: +381 64 117 1854
  • Bohoslužby: