Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Boľovce

Chrám Boží
 • Meno zboru: Boľovce
 • Počet duší: 1.300
 • Dátum založenia: 1847
 • Dátum výstavby chrámu: 1900
 • Dátum výstavby fary: 1989
 • Farárka: Mgr. Anna Petrovićová
 • Dozorca: Pavel Maglovský
 • Kantorka: Ivana Šljivićová
 • Adresa: Ulica Mira 122, 11 275 Boljevci
 • Telefón: +381 11 840 32 48
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 10:00h