Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Boľovce

Chrám Boží
 • Meno zboru: Boľovce
 • Počet duší: 1.300
 • Dátum založenia: 1847
 • Dátum výstavby chrámu: 1900
 • Dátum výstavby fary: 1989
 • Farár: Mgr. Ján Vinkovič
 • Dozorca: Ondrej Klinko
 • Kantor: Ján Hruškár
 • Adresa: Ulica Mira 122, 11 275 Boljevci
 • Telefón: +381 11 840 32 48 / 840 38 75
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 10:00h a 14:30h