Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Pivnica

Chrám Boží
 • Meno zboru: Pivnica
 • Počet duší: 3.510
 • Dátum založenia: 1790
 • Dátum výstavby chrámu: 1826
 • Dátum výstavby fary: 1984
 • Farár: Mgr. Ján Záhorec
 • Dozorca: Michal Pintír
 • Kurátor: Ján Ruman
 • Kantor: Michal Šimon
 • Adresa: Masarykova 97, 21 469 Pivnica
 • Telefón: +381 21 756 435
 • E-mail: [email protected]; [email protected]
 • Bohoslužby: 9:30h a 15:00h