Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Správy

Z minulosti evanjelických Slovákov

Biblia dnes a v rukách našich predkov Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte; dobrého sa držte! 1Tes 5, 17-22 Naši predkovia sa dobrého držali. Bibliu neustále skúmali, najmä vo večerných hodinách pri rodinnom teplom kozube obklopení rodičmi a deťmi. Úschova Biblie …

Z minulosti evanjelických Slovákov Čítajte viac »

Šíd

V cirkevnom zbore Šíd zažila tradícia stretnúť sa s bratmi a sestrami z okolitých cirkevných zborov a z fílii pri príležitosti oslavy menín Márii. Tak bolo aj tohto roku. 2. februára sa v sieni šídskeho cirkevného zboru stretli veriaci zo Šídu, Višnjićeva, Bijeljiny, Erdevíku, Binguľe a Sriemskej Mitrovici, aby spoločne gratulovali Máriam k meninám, ale hlavne aby spoločne ďakovali Pánu Bohu za požehnane prežité …

Šíd Čítajte viac »

Laliť

Oslavy Vianoc, Veľkej noci, Vstúpenia Krista Pána, Svätodušných a ostatných výročitých sviatkov, sobáše mladomanželov, krsty novorodeniatok, sú obzvlášť krásne udalosti v našich slovenských evanjelických kostoloch. Všetko to, pravdaže, vykonávajú farári, zvestovatelia Božieho slova. Lalitský zbor vlani začiatkom novembra zostal bez ôsmej v poradí velebnej pani farárky Viery Bátoriovej, ktorá odišla do dôchodku, takže prácu administrátora prebral vznešený …

Laliť Čítajte viac »