Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

40. Celocirkevné stretnutie evanjelickej pokonfirmačnej mládeže

„Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš…“ 1 M 28, 15 a Dňa 24. júna 2023 sa uskutočnilo 40. celocirkevné stretnutie evanjelickej pokonfirmačnej mládeže v Starej Pazove, kde sa práve aj prvýkrát stretla evanjelická mládež pred 40 rokmi. Približne 250 mládežníkov zo všetkých troch seniorátov sa stretlo buďto upevniť už staré, alebo vytvoriť

40. Celocirkevné stretnutie evanjelickej pokonfirmačnej mládeže Read More »

Inštalácia zborovej farárky v cirkevnom zbore SEAVC Boľovce

„Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ Mt.4,19 Pod týmto heslom zvolaní boli predstavitelia všetkých cirkevných zborov našej cirkvi 20. mája bežného roku do cirkevného zboru Boľovce na slávnostné služby Božie príležitosťou inštalácie novozvolenej zborovej farárky Mgr. Anny Petrovićovej. Boľovsky veriaci privítali mnohých vzácnych hostí, medzi ostatnými d.p. biskupa Mgr. Jaroslava Javorníka PhD., Synodálneho

Inštalácia zborovej farárky v cirkevnom zbore SEAVC Boľovce Read More »