Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Pokyny počas núdzového stavu

Biskupský úradSlovenskej evanjelickej a.v. cirkviv Srbskučíslo: 39-03/2020 Všetkým zborom a fíliámdňa: 16. marca 2020 Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v SrbskuNový Sad Smernice pre zbory SEAVC v Srbskupočas núdzového stavu v štáte S ťažkým srdcom, v súlade s núdzovým stavom v štáte a po vzoreostatných evanjelických cirkví vo svete prinášame úpravy pre naše cirkevnézbory:1. Služby Božie, …

Pokyny počas núdzového stavu Čítajte viac »