Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Pokyny počas núdzového stavu

Biskupský úradSlovenskej evanjelickej a.v. cirkviv Srbskučíslo: 39-03/2020 Všetkým zborom a fíliámdňa: 16. marca 2020 Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v SrbskuNový Sad Smernice pre zbory SEAVC v Srbskupočas núdzového stavu v štáte S ťažkým srdcom, v súlade s núdzovým stavom v štáte a po vzoreostatných evanjelických cirkví vo svete prinášame úpravy pre naše cirkevnézbory:1. Služby Božie,

Pokyny počas núdzového stavu Read More »

Pokračujme v modlitbách o 20:00

Prevzaté z ecav.sk Pokoj vám, bratia a sestry. Iniciatíva modlitieb za zastavenie šírenia epidémie koronavírusu a za našu ochranu bola vzácnou príležitosťou, aby sme sa v myšlienkach spojili a prosili Pána Boha za spoločnú vec. Pokračujme v tom a staňme sa vždy o ôsmej hodine večer veľkou Božou rodinou, spojenou v modlitbách za seba aj

Pokračujme v modlitbách o 20:00 Read More »