Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Šíd

V cirkevnom zbore Šíd zažila tradícia stretnúť sa s bratmi a sestrami z okolitých cirkevných zborov a z fílii pri príležitosti oslavy menín Márii.

Tak bolo aj tohto roku. 2. februára sa v sieni šídskeho cirkevného zboru stretli veriaci zo Šídu, Višnjićeva, Bijeljiny, Erdevíku, Binguľe a Sriemskej Mitrovici, aby spoločne gratulovali Máriam k meninám, ale hlavne aby spoločne ďakovali Pánu Bohu za požehnane prežité obdobie vianočných sviatkov, modlili sa, spievali, uvažovali nad zaujímavými a zriedkavo preberanými témami z Písma svätého a prehĺbili bratsko-sesterské vzťahy.

Tohto roku témou prednášky boli Kvety v Biblii a v kresťanskej tradícii, ako kytica k meninám oslávenkyniam a príjemná vôňa svedectva viery pre všetkých zhromaždených.