Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Seminár Detskej misie

V sobotu 17. decembra 2022 vo farských miestnostiach slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Kulpíne sa uskutočnil seminár Detskej misie. Toto edukačné stretnutie organizoval Biskupský úrad a boli pozvaní všetci katechéti Detskej besiedky, predkonfirmačnej mládeže, pokonfirmačnej mládeže a učitelia náboženstva SEAVC v Srbsku.

Príchod účastníkov bol naplánovaný od 9. do 10. hodiny. Domáci všetkých veľmi srdečne a milo privítali a pre všetkých pripravili veľmi chutné občerstvenie. Rannou pobožnosťou všetkých prítomných povzbudil pán biskup SEAVC v Srbsku Jaroslav Javorník. Nasledovali prednášky pracovníkov Detskej misie, ktorých obsahom bol prehľad posolstva o spasení. Prítomným bol vysvetlený a prezentovaný veľmi efektívny spôsob zvestovania evanjelia deťom pomocou zaujímavej pomôcky – tzv. Knihy bez slov. Zahrnuté tu bolo vyučovanie doktríny o Bohu, doktríny o hriechu, doktríny o Pánovi Ježišovi Kristovi, o privlastňovaní spasenia (Božie pozvanie, ospravedlnenie). Potom bola prestávka a čas na vynikajúci spoločný obed, počas ktorého prebiehali aj veľmi príjemné rozhovory. Po obede sa realizovalo aj stretnutie Aktívu učiteľov náboženstva, a potom sa pokračovalo s prednáškou a diskusiou. Všetkým prítomným bolo umožnené, aby si zabezpečili aj materiály pre prácu s deťmi a dorastom.

Bolo to veľmi užitočné a požehnané stretnutie, na ktorom sa všetci katechéti a učitelia veľmi príjemne pobavili, veľa toho nového naučili a vymenili si svoje názory a skúsenosti. Začiatkom leta sa plánuje pokračovanie tohto seminára, o ktorom budú pracovníci s deťmi a mládežou ešte dôkladnejšie informovaní.

Anna Kišová