Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Oficiálna návšteva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade

Mgr. Jaroslav Javorník, PhD. a Jeho Excelencia veľvyslanec Fedor Rosocha

Dôstojný pán biskup evanjelickej cirkvi, Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., sa zúčastnil na
oficiálnej návšteve u Jeho Excelencii veľvyslanca Fedora Rosochu. Stretnutie sa konalo v utorok, 26.1.2021 o 9:30h v priestoroch slovenskej ambasády v Belehrade, Bulevar umetnosti.
Hlavným predmetom pracovného posedenia bola téma 100-ročnice a s ňou spojené ústredné oslavy našej cirkvi. Dôstojný pán biskup podal základné informácie tejto slávnosti a následne pozval Jeho Exelenciu veľvyslanca na slávnostné podujatie, ktoré sa bude konať v júni tohto roku v Starej Pazove. Jeho Exelencia veľvyslanec pozvanie prijal.
Ďalej dôstojný pán biskup informoval o sociálnom programe pre farárov na dôchodku. V roku 1936 česko-slovenská vláda kúpila budovu a následne darovala cirkvi pre spomenuté účely. Avšak v roku 1959 nacionalizovaním bola budova cirkvi odobratá. Dobrou správou pre cirkev je, že reštitúciou bude vrátená náhrada, ktorú svojou autoritou prisľúbil prezident republiky Srbsko Alexandar Vučić.
Jeho Exelencia veľvyslanec berie na vedomie a má porozumenie so všetkými ťažkosťami, s ktorými prišla naša cirkev do kontaktu. Následne prisľúbil, že sa bude snažiť pomôcť našej cirkvi toľko, koľko bude v jeho moci.
Spoločné stretnutie zakončili priloženou fotografiou a s prisľúbením stretnutia sa na oslavách 100-ročnice.


Pripravila: Mgr. Zuzana Poničanová, kaplánka – administrátorka CZ Laliť