Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Padinské zvony č. 88