Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Kovačica II

Chrám Boží
 • Meno zboru: Kovačica II
 • Počet duší: 3.550
 • Dátum založenia: 1802
 • Dátum výstavby chrámu: 1828
 • Dátum výstavby fary: 1970
 • Farár: Mgr. Martin Bajza
 • Dozorca: Ján Vereský
 • Kantor: Ján Dišpiter
 • Adresa: Dr. Janka Bulíka 51, 26 210 Kovačica
 • Telefón: +381 13 661 857
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 8:30h (10:45) a 14:30h (15:45)