Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Stretnutie s cieľom riešiť problémy

d. p. biskup Mgr. Jaroslav Javorník, PhD. a prezident republiky Srbsko Aleksandar Vučić

Dňa 19.01.2021 (utorok) o 10.00h prezident republiky Srbsko, Aleksandar Vučić, srdečne prijal dôstojného pána biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku, Mgr. Jaroslava Javorníka, PhD., do svojho kabinetu, ktorý sídli v Belehrade, Andrićev Venac.

Dôstojný pán biskup oboznámil pána prezidenta, že sa v našej evanjelickej cirkvi bude oslavovať 100-ročnica. Preto sa chystajú ústredné oslavy, ktoré sú naplánované na mesiac jún tohto roku. Na túto významnú udalosť pán biskup pozval aj pána prezidenta A. Vučića, ktorý prisľúbil, že sa na cirkevnej slávnosti zúčastní. 

Keď nastala pracovná atmosféra, pán biskup predstavil problémy, s ktorými evanjelická cirkev už dlhšiu dobu zápasí. Prvá téma bola budova biskupského úradu so sídlom v Novom Sade. Stavba si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. Keďže sa v nej konajú dôležité stretnutia, ako sú kňazské konferencie, stretnutia žien z oltárnych krúžkov, zasadnutia slávnej Synody, v neposlednom rade tam sídli dôstojný pán biskup, preto je pre našu cirkev potrebné, aby táto budova vyzerala na oko reprezentatívne. Pán prezident reagoval na tento problém pozitívne, čo znamená, že budova dostane vzhľad, ktorý jej má prináležať.

Druhý problém, ktorý bol preberaný je reštitúcia sociálneho programu pre farárov, ktorí boli na dôchodku. Ťažkosti, ktoré sú okolo tejto budovy našu cirkev trápia už dlhé roky. Jediné východisko bolo obrátiť sa na pána prezidenta, ktorý aj túto problematiku vyriešil.

Po cirkevnom, pracovnom, ale aj po priateľskom rozhovore sa dôstojný pán biskup J. Javorník poďakoval pánovi prezidentovi A. Vučićovi za bezprostrednostné prijatie do prezidentského kabinetu a toto stretnutie ukončili spoločnou fotografiou a víziou k opätovnému spoločnému stretnutiu.

Pripravila: Mgr. Zuzana Poničanová, kaplánka-administrátorka CZ Laliť